Blažek Bouzek Bratislava Brno bronzová kopí bronzové meče Bureš Castellologica Bohemica ČAS časopis Čelákovice České Lhotice Čižmář článek Čtverák Děčín doba bronzová Droberjar DSN Durdík Eggers encyklopedie eneolit etruský experiment Frymburk Germáni halštat hornictví hra hrad Hradec Králové hradiště hřivna Chrudim Chvojka import Jablonec nad Nisou jehlice jeskyně Jižní Čechy kameny kanibalismus kasteologie Keltové keramika kladiva kniha koflík konzervace koroze kovadliny kovolitectví kovové artefakty Královehradecký kraj latén Lewis-Williams Liberec Liberecký kraj Lutovský lužická popelnicová pole metalurgie montánní archeologie Musil muzeum nabídka náhrobníky Národní muzeum národní technické muzeum návod nedestruktivní archeologie neolit Nitra Oliva Olomoucký kraj paleobotanika paleolit Památkářské časopisy Památková péče na Moravě Památky středních Čech Pardubice Pardubický kraj Pearce Píč Plzeň Podborský Poděbrady popularizace archeologie povrchové sběry pozvánka Praha pravěk Průzkumy památek ranný středověk recenze sborník seminární práce situla skalní hrad Vranov Sklenář Slabina Sloup v Čechách Slované Smejtek speleologie srkipta střední Čechy svatí Šmolíková šperk štípaná industrie technologie těžba surovin tip Turek tvrz únětická Velký Vřešťov Veneti Vokolek východní Čechy výstavy Waldhauser zámek záušnice zpracování nálezů Zprávy památkové péče železo Živá archeologie

úterý 5. června 2012

Recenze na výstavu: Příběh Pražského hradu


   autor: Vlk
                                           Pražský hrad - Příběh Pražského hradu

            Expozice Příběh Pražského hradu se nachází v prostorách Starého královské paláce v areálu Pražského hradu. V Muzeu jsou vystavovány exponáty převážně z archeologických vykopávek právě na Pražském hradě a okolí. Pokladna má k dispozici spíše menší množství tištěných propagačních a naučných materiálů, i když i toto množství mi zcela postačovalo k základnímu seznámení s expozicí a orientací. Materiály jsou zdarma k dostání v češtině a angličtině. Fotografování v této expozici naneštěstí není možné bez individuelního povolení od vedoucích expozice z důvodu vystavování textilií, které jsou velmi náchylné na množství světla a neopatrným fotografováním za použití blesku by mohlo dojít k jejich poškození.
            Expozice je rozdělena na dvě části - trasy. Delší (modrá) z nich chronologicky dokumentuje lidský vývoj od pravěku až po současnost. Druhá (žlutá), menší, část rozvíjí jednotlivé náměty vázající se k Pražskému hradu jako například „Příběh pohřbívání“ či „Příběh korunovací“. Obě trasy jsou doprovázeny více archeologickými situacemi in-situ, a to hlavně pohřby. Hned na začátku expozice návštěvník nalezne pohřeb kultury se šňůrovou keramikou. Ostatní pohřby jsou hlavně z období středověku.
            Modrá trasa je hojně doplněna elektronickými informačními panely, v nichž lze nalézt značné množství informací. Informace v panelech se liší podle chronologického zařazení místnosti, k níž panel patří. Panely mezi jinými informacemi také obsahují 3D nákresy modelů k jednotlivým etapám vývoje Pražského hradu. Naneštěstí k modelům chybí popisy, takže lze sledovat jen změny budov, ale už ne důvody jejich přestavby či jejich účel. V informačních panelech se také může návštěvník seznámit s časovou křivkou, která zobrazuje vývoj jednotlivých kultur, důležité dějinné události a pro srovnání uvádí i důležité kultury a události zahraniční (např. v Egyptě, Řecku nebo Mezopotámii).
            Exponáty ve vitrínách dokumentují popisky ke každému z nich, umístěné z vnějšku na stěně vitríny. Naneštěstí chybí propojení popisků s jednotlivými exponáty (třeba čísly), takže velmi často není zřejmé, který popisek se váže k jakému exponátu, což celou ilustrační hodnotu popisků značně snižuje, i když samotný text popisků je naprosto dostačující. Pokusil jsem se na přiřazení popisků zeptat četných průvodců, ale ani jeden mi bohužel nebyl schopen odpovědět. Kromě elektronických informačních panelů a popisků k jednotlivým artefaktům, jsou ještě v každé místnosti na dřevěných pulpitech tištěné sešity s popisy dějinných období a osobností. Ocenil jsem, že jsou vysvětleny funkce některých ne zcela běžně známých předmětů, například jsem na rozdíl od předchozích dvou navštívených expozicí nalezl vysvětlení, co je to přeslen. U některých jiných předmětů ale podobná vysvětlení chyběla, například u kaptorgy. Dojem na mne také udělal přístup k expozici předmětů chybějícím z důvodu výzkumu či konzervace. Pokud předmět chyběl, byl nahrazen jeho velmi přesným vyobrazením v životní velikosti, vysvětlením a omluvou za dočasnou nepřítomnosti předmětu. Dále bych chtěl vyzdvihnout ochotu personálu věnovat se všem návštěvníkům bez ohledu na věk, což jsem měl možnost pozorovat při návštěvě exkurze školáků přibližně třetí třídy v expozici. S návštěvou exkurze školy také souvisí mé pozorování propracované hry, začleněné přímo do souvislosti s vystavovanými předměty, pro dětské návštěvníky expozice, jíž jsem shledal velmi zábavnou a poutavou. Personálu výstavy bych ale vytkl neschopnost hovořit jakýmkoli cizím jazykem, což v expozici na Pražském hradě, který je tolik navštěvován cizinci, shledávám jako značný nedostatek.
            Celkově mě expozice velmi oslovila svou rozsáhlostí i celkově kvalitním zpracováním, které přesto má své rezervy a prostor pro zlepšení, ale nepochybně stojí za navštívení.

Žádné komentáře:

Okomentovat