Blažek Bouzek Bratislava Brno bronzová kopí bronzové meče Bureš Castellologica Bohemica ČAS časopis Čelákovice České Lhotice Čižmář článek Čtverák Děčín doba bronzová Droberjar DSN Durdík Eggers encyklopedie eneolit etruský experiment Frymburk Germáni halštat hornictví hra hrad Hradec Králové hradiště hřivna Chrudim Chvojka import Jablonec nad Nisou jehlice jeskyně Jižní Čechy kameny kanibalismus kasteologie Keltové keramika kladiva kniha koflík konzervace koroze kovadliny kovolitectví kovové artefakty Královehradecký kraj latén Lewis-Williams Liberec Liberecký kraj Lutovský lužická popelnicová pole metalurgie montánní archeologie Musil muzeum nabídka náhrobníky Národní muzeum národní technické muzeum návod nedestruktivní archeologie neolit Nitra Oliva Olomoucký kraj paleobotanika paleolit Památkářské časopisy Památková péče na Moravě Památky středních Čech Pardubice Pardubický kraj Pearce Píč Plzeň Podborský Poděbrady popularizace archeologie povrchové sběry pozvánka Praha pravěk Průzkumy památek ranný středověk recenze sborník seminární práce situla skalní hrad Vranov Sklenář Slabina Sloup v Čechách Slované Smejtek speleologie srkipta střední Čechy svatí Šmolíková šperk štípaná industrie technologie těžba surovin tip Turek tvrz únětická Velký Vřešťov Veneti Vokolek východní Čechy výstavy Waldhauser zámek záušnice zpracování nálezů Zprávy památkové péče železo Živá archeologie

středa 5. prosince 2012

Seminární práce - náhrobníky

autor: Martin ŠtemberkNáhrobníky na kostele sv. Michaela

Pro svoji seminární práci jsem si vybral kostel sv. Michaela. Na jeho zdech se nacházelo velké množství náhrobníků, já si vybral dva náhrobníky umístěné na východní stěně, tedy  zadní strana kostela (viz. Obr 4). Náhrobníky jsou vytesány z pískovce.
Kostel sv. Michaela byl založen roku 1518, vysvěcen roku 1521. Jde o prostou stavbu kostelního typu, která zůstala do dnes ve stejné podobě, s výjimkou menších úprav. Do 19. století se kolem rozkládal hřbitov, který nahradil park pro veřejnost. V dnešní době je kostel zchátralí a zničený od vandalů. Některé náhrobníky jsou posprejovány a zničeny. 
Obr. 1
Obrázek č. 2 – levý náhrobník
Na náhrobníku (viz. Obr 2) je text umístěn okolo reliéfu. Z textu šlo vyčíst, že se jedná  o dívku, která umřela na den sv. Filipa Jakuba roku 1562. Jmenovala se Mandaléna a zemřela svobodná, její matka se jmenovala Marta. Reliéf je vytesán doprostřed náhrobníku o velikosti 43x146cm (ŠxV). Znázorňuje ležící dívku, která má rozpuštěné vlasy a zkřížené ruce, pod hlavou se nachází polštář. Dole u nohou se nacházejí dva štíty s odznaky a písmeny L. P. a G. X. spojená pomocí radlice nebo kotvy.
 Obrázek č. 3 – pravý náhrobník
Na náhrobníku vpravo (viz. Obr 3) je text umístěn v horní části a v dolní na levé a pravé straně reliéfu, kde nápis končí. Z textu lze vyčíst, že je zde pochován mladý muž jménem Ciprian, syn varhaníka, který umřel na mor roku 1562. V dolní části se nachází reliéf o velikosti 47x68 cm (ŠxV). Tento reliéf znázorňuje okřídleného anděla v Janově rouchu, který v pravé ruce drží meč, kterým zahání draka. V levé ruce drží křiž. Nad hlavou anděla se nachází štít, na němž je trs hroznů. Obrázek č. 4 – půdorys kostela s umístěním náhrobků (půdorys na obrázku není situován podle světových stran)
Obrázek č. 5 – poloha kostela sv. Michaela


Některé informace použity z:
Chrudim - Kostel sv. Michala, Soupis památek, 11. Politický okres chrudimský (1900), str. 80-96, cit dle: http://depositum.cz/knihovny/pamatky/strom.clanek.php?clanek=4754 (2012)
 

Žádné komentáře:

Okomentovat