Blažek Bouzek Bratislava Brno bronzová kopí bronzové meče Bureš Castellologica Bohemica ČAS časopis Čelákovice České Lhotice Čižmář článek Čtverák Děčín doba bronzová Droberjar DSN Durdík Eggers encyklopedie eneolit etruský experiment Frymburk Germáni halštat hornictví hra hrad Hradec Králové hradiště hřivna Chrudim Chvojka import Jablonec nad Nisou jehlice jeskyně Jižní Čechy kameny kanibalismus kasteologie Keltové keramika kladiva kniha koflík konzervace koroze kovadliny kovolitectví kovové artefakty Královehradecký kraj latén Lewis-Williams Liberec Liberecký kraj Lutovský lužická popelnicová pole metalurgie montánní archeologie Musil muzeum nabídka náhrobníky Národní muzeum národní technické muzeum návod nedestruktivní archeologie neolit Nitra Oliva Olomoucký kraj paleobotanika paleolit Památkářské časopisy Památková péče na Moravě Památky středních Čech Pardubice Pardubický kraj Pearce Píč Plzeň Podborský Poděbrady popularizace archeologie povrchové sběry pozvánka Praha pravěk Průzkumy památek ranný středověk recenze sborník seminární práce situla skalní hrad Vranov Sklenář Slabina Sloup v Čechách Slované Smejtek speleologie srkipta střední Čechy svatí Šmolíková šperk štípaná industrie technologie těžba surovin tip Turek tvrz únětická Velký Vřešťov Veneti Vokolek východní Čechy výstavy Waldhauser zámek záušnice zpracování nálezů Zprávy památkové péče železo Živá archeologie

středa 14. března 2012

Recenze na knihu: Učenci a pohané


autor: Miho

Učenci a pohané
Karel Sklenář


Aby čtenář pochopil úlohu knihy, je nezbytné přečíst si předmluvu, jež je kupodivu většinou čtenářů tradičně přeskočena. Zde se autor podle očekávání snaží přiblížit zejména důvody, které ho k napsání této knihy menšího rozsahu vedly. Tedy, než se o pár stránek dál dostaneme k prvnímu z pětadvaceti příběhů, zjistíme, že v rukou vlastně nedržíme knihu archeologickou, nýbrž historickou. Archeologie se pak dotýká tím způsobem, že se zabývá jejími dějinami na našem území, a to je právě ta mezera ve vědomostech dnešních milovníků archeologie, kterou se tímto dílem rozhodl doktor Sklenář vyplnit. Ačkoliv, slovy autora, ani historickou se tato kniha označit nedá. Nejsou to daty opatřená fakta, ale s citem a poezií napsané příběhy z dob, kdy se náš milovaný obor teprve nalézal v plenkách a ti, které dnes považujeme za velikány, zápolili s touto „naukou o starožitnostech“, způsobem, který by nám byl zapomenut.
            Ačkoliv je archeologie vědou, která se z minulosti snaží vytěžit co možná nejvíce informací a archeologové neváhají obětovat této vědě celý svůj život, na svou vlastní minulost dbají pramálo. Přitom nejen naše objevy mohou být přínosné a zajímavé, snad právě i okolnosti, které k němu vedly zaujmou nedotknuté čtenáře a  probudí v nich tužeb po historickém bádání.


V rámci jedné práce není možné zhodnotit všech pětadvacet příběhů jednotlivě. Hledáme-li však společné body, bude mezi nimi v první řadě skvělý jazyk autorův. I přes obdivuhodnou vzdělanost, vyhnul se doktor Sklenář odborné terminologii a nahradil ji srozumitelnými opisy, které dohromady s krásným jazykem staré školy  a homérovskou slovní zásobou, vytvořily dílo hodnotné svou informovaností pro odborníka, a didaktičností pro ostatní čtenáře. 
Pro lepší orientaci v zrodu archeologie, zvolil autor logický chronologický postup povídek. Začíná tedy vyprávěním o tom, jak byly archeologické nálezy chápány a vysvětlovány našimi předky před několika staletími. Vrací se k počátkům našeho písemnictví, odkazuje se na Kosmase a podává jeho slova moderním jazykem a  s odborným vysvětlením. Nepopírá, že častým důvodem k sbírání a hledání archeologických artefaktů byla jen touha vlastnit něco neobvyklého, kvůli čemuž se plnili sbírky šlechticů zajímajících se o umění, nebo najít něco cenného, prodat to či roztavit, což byl hnací motor sedláků a rolníků. Ničím neobvyklým také bylo hledání čehokoliv, co by mohlo potvrdit či naopak vyvrátit český či německý nárok na naše území na základě poznatků o národech, které tu pobývaly před námi.  Ve snaze dokázat, že Čechy jsou slovanské už od nejdávnější minulosti, nechalo několik slavných obrozenců spojit svá jména s vědeckými omyly nebo podvrhy, například v podobě rukopisů. Příběhy tedy postupně ve čtenářově hlavě splétají představy o formování archeologie jako vědy v Čechách. V  několika posledních příbězích  se již neobejdeme bez znalosti toho, co je Píčova družina, bez představy, jak fungoval archeologický sbor Národního muzea, či informace, že vycházely Památky archeologické. Poslední povídka pak už o archeologii hovoří jako o moderní vědě. Většina postav, které se v knize objevily, uzavírají svou kariéru více či méně slavně, někteří, které si čtenář oblíbí, už v době poslední kapitoly, ani nežijí. Autor shrnuje, co nám zde po sobě velká jména zanechávají, píše o jejich nástupcích a snad to není jen můj pocit, že někde mezi řádky se dá i přečíst, jak lituje, že tu po sobě nezanechaly tyto učené hlavy více.

Ačkoliv Učenci a pohané působí jako velice ucelené dílo, doktor Sklenář tento pocit pravděpodobně neměl, neboť o třicet let později tuto knihu vydal podruhé, pod názvem Archeologie a pohanský věk. Kniha o životních osudech prvních badatelů, nalezištích a nálezech se dočkala dalších informací, zejména pak situací z Moravy či na počátky studia paleolitu, který zatím byl pouze na okraji odborného zájmu. Původní první vydání Učenců a pohanů v poslední povídce jen olízne hranici 19. století, vydání druhé ji však už rázně překročí a autor se ještě podrobně zaobírá tím, co se dělo v učené společnosti až do první světové války.

Snad až s přečtením druhého vydání si čtenář uvědomí, proč vlastně doktor Sklenář chtěl tuto knihu sepsat a co ho po třiceti letech vedlo k tomu, aby s k ní vrátil. Čteme-li o vědcích, jejichž práce byla ve své době uznávaná a obdivovaná, o umělcích, kteří z ní byli schopni donekonečna čerpat inspiraci pro kresby či básně, o lidech, kteří toužili poznat své kořeny a chápali důležitost hledání  odpovědi na otázku kým jsme v minulosti, musíme nutně srovnávat  celý obraz naší současné společnosti se světem, jak nám ho Učenci a pohané podali. Naše současná doba z tohoto srovnání vychází jako chudý příbuzný. Nedostává se nám velkých jmen ani ohlasů nadšené veřejnosti na naši práci. Byla tedy tato kniha napsána z nostalgie romantikem, jakým byli první čeští archeologové? O tom si přečteme, až jednou bude někdo psát knihu o velkých milovnících starožitností našeho století.

Žádné komentáře:

Okomentovat