Blažek Bouzek Bratislava Brno bronzová kopí bronzové meče Bureš Castellologica Bohemica ČAS časopis Čelákovice České Lhotice Čižmář článek Čtverák Děčín doba bronzová Droberjar DSN Durdík Eggers encyklopedie eneolit etruský experiment Frymburk Germáni halštat hornictví hra hrad Hradec Králové hradiště hřivna Chrudim Chvojka import Jablonec nad Nisou jehlice jeskyně Jižní Čechy kameny kanibalismus kasteologie Keltové keramika kladiva kniha koflík konzervace koroze kovadliny kovolitectví kovové artefakty Královehradecký kraj latén Lewis-Williams Liberec Liberecký kraj Lutovský lužická popelnicová pole metalurgie montánní archeologie Musil muzeum nabídka náhrobníky Národní muzeum národní technické muzeum návod nedestruktivní archeologie neolit Nitra Oliva Olomoucký kraj paleobotanika paleolit Památkářské časopisy Památková péče na Moravě Památky středních Čech Pardubice Pardubický kraj Pearce Píč Plzeň Podborský Poděbrady popularizace archeologie povrchové sběry pozvánka Praha pravěk Průzkumy památek ranný středověk recenze sborník seminární práce situla skalní hrad Vranov Sklenář Slabina Sloup v Čechách Slované Smejtek speleologie srkipta střední Čechy svatí Šmolíková šperk štípaná industrie technologie těžba surovin tip Turek tvrz únětická Velký Vřešťov Veneti Vokolek východní Čechy výstavy Waldhauser zámek záušnice zpracování nálezů Zprávy památkové péče železo Živá archeologie

sobota 9. června 2012

Speleologické časopisy


Autor: Lucie Lapáčková, Andrea Zezulková
Časopisy speleologické

Časopisů zabývajících se speleologií vychází v České republice několik.
Prvním a ve své době nejvýznamnějším titulem byl Československý kras. Založil jej Josef Skutil, archeolog, odborník na paleolit a speleoarcheolog, jenž prováděl výzkumy krasových jeskyň. Časopis vydával od roku 1948 Český speleologický klub pro zemi Moravskoslezskou v Brně, a to až do roku 1958, kdy počal vycházet pod nakladatelstvím ČSAV v Praze, v roce 1966 přejmenované na nakladatelství Academia. Zde časopis vycházel desetkrát ročně, až do roku 1990.
K úspěšným periodikům rovněž patřil časopis Stalagmit. Vydavatelem byl Speleologický klub Praha a časopis vycházel po dobu 14 let. Nejprve byl vydáván jako interní tiskovina ČSS, později se stal plnohodnotným a registrovaným periodikem. Jeho vydávání bylo nakonec z ekonomických důvodů zastaveno. Za archeologicky atraktivní článek uveřejněný v tomto periodiku můžeme jmenovat např. text Podzemní Praha (1.) od Vladimíra Vojíře (Stalagmit 2/1985) a jeho pokračování Podzemní Praha (2.) od Vladimíra Vojíře (Stalagmit 3/1985).

Úlohu zaniklého Stalagmitu jakožto zpravodaje České speleologické společnosti Praha převzalo periodikum Speleo. Časopis vychází třikrát ročně od roku 1990. Speleo popularizuje objevy i výzkumy prováděné v jeskyních na území České republiky i v zahraničí. Periodikum je obsahově rozděleno do několika oddílů, jmenovat lze například Zprávy z předsednictva, Domácí lokality, Zahraniční akce, Pseudokras a historické podzemí, což je pro archeology rubrika asi nejzajímavější, Speleologická záchranná služba a technika, Výroční vzpomínky a jiné. Vedle periodika Speleo je od roku 1982 každoročně vydáván sborník ČSS s názvem Speleofórum. Z článků uveďme např. příspěvek z oddílu Zahraniční akce: Grottes d´Arcy sur Cure, od Jany Marečkové (Speleo 45/2006), zpravující čtenáře o jeskyních s doloženým paleolitickým osídlením v této francouzské lokalitě či článek Otisky nohou pravěkých průzkumníků v Jaguáří jeskyni, Tennessee od Vladimíra Peši (Speleo 44/2006).
Dalším z periodik je časopis Český kras. Nejedná se o periodikum čistě speleologické, do jisté míry však souvisí s výzkumem jeskyní i krasů a zaobírá se i výzkumy na poli archeologie, geologie, biologie, historie a dalšími. Časopis vydává Muzeum Českého krasu v Berouně od roku 1976.
Neméně zajímavým periodikem je časopis Krasová deprese, univerzální časopis zaměřený na podzemí. Sleduje širokou škálu oborů a činností s tímto tématem souvisejících. Například hornictví, historii, mineralogii, stavebnictví, archeologii, biologii, mytologii a mnoho dalšího. Vydává ho nakladatelství Krasová deprese v Praze od roku 1994. Za článek týkající se i archeologie je možno představit příspěvek Jeskyně Výpustek: Pozoruhodný příklad symbiosy člověka a jeskyně od Martina Přibila (Krasová deprese 10/2004).
Naposled jmenujme periodikum Estavela. Časopis vydává stejnojmenné občanské sdružení. Slovo estavela označuje krasový jev, při kterém dochází k cirkulaci vody v krasu, tzn. v období srážek a vyššího vodního stavu se projevuje jako vyvěračka (vydává vodu), v období sucha a nízkého vodního stavu jako ponor (pohlcuje vodu). Časopis prezentuje výzkumy jeskyní převážně v Moravském krasu a ve východních Čechách. Hlavním zájmovým územím je Javoříčský kras. Časopis vychází od roku 1999 ve formátu A4, v barevném provedení s fotografiemi a plánky.

Žádné komentáře:

Okomentovat