Blažek Bouzek Bratislava Brno bronzová kopí bronzové meče Bureš Castellologica Bohemica ČAS časopis Čelákovice České Lhotice Čižmář článek Čtverák Děčín doba bronzová Droberjar DSN Durdík Eggers encyklopedie eneolit etruský experiment Frymburk Germáni halštat hornictví hra hrad Hradec Králové hradiště hřivna Chrudim Chvojka import Jablonec nad Nisou jehlice jeskyně Jižní Čechy kameny kanibalismus kasteologie Keltové keramika kladiva kniha koflík konzervace koroze kovadliny kovolitectví kovové artefakty Královehradecký kraj latén Lewis-Williams Liberec Liberecký kraj Lutovský lužická popelnicová pole metalurgie montánní archeologie Musil muzeum nabídka náhrobníky Národní muzeum národní technické muzeum návod nedestruktivní archeologie neolit Nitra Oliva Olomoucký kraj paleobotanika paleolit Památkářské časopisy Památková péče na Moravě Památky středních Čech Pardubice Pardubický kraj Pearce Píč Plzeň Podborský Poděbrady popularizace archeologie povrchové sběry pozvánka Praha pravěk Průzkumy památek ranný středověk recenze sborník seminární práce situla skalní hrad Vranov Sklenář Slabina Sloup v Čechách Slované Smejtek speleologie srkipta střední Čechy svatí Šmolíková šperk štípaná industrie technologie těžba surovin tip Turek tvrz únětická Velký Vřešťov Veneti Vokolek východní Čechy výstavy Waldhauser zámek záušnice zpracování nálezů Zprávy památkové péče železo Živá archeologie

pondělí 15. dubna 2013

Pozvánka: Projekt HOMO AKTIV - na cestě k člověku


V projektu Homo Activ budeme společně hledat odpověď, jak jsme přišli k té naší civilizaci. Vyzkoušíte si vyrobit pazourkové hroty, šperk z kosti zvířete nebo založit společenství a dát vzniknout společné hodnotě. Projekt se skládá ze tří víkendových akcí a desetidenní letní školy živé archeologie. Jednotlivé akce na sebe rámcově navazují, což umožňuje užít si je všechny, nebo si vybrat pouze jednu z nich. V programu je důraz na zážitek, tvořivost a pobyt v přírodě. Většina aktivit bude probíhat v EAC Křivolík. Projekt probíhá pod záštitou nadace ThinkBig a Bacrie o.s

Žádné komentáře:

Okomentovat