Blažek Bouzek Bratislava Brno bronzová kopí bronzové meče Bureš Castellologica Bohemica ČAS časopis Čelákovice České Lhotice Čižmář článek Čtverák Děčín doba bronzová Droberjar DSN Durdík Eggers encyklopedie eneolit etruský experiment Frymburk Germáni halštat hornictví hra hrad Hradec Králové hradiště hřivna Chrudim Chvojka import Jablonec nad Nisou jehlice jeskyně Jižní Čechy kameny kanibalismus kasteologie Keltové keramika kladiva kniha koflík konzervace koroze kovadliny kovolitectví kovové artefakty Královehradecký kraj latén Lewis-Williams Liberec Liberecký kraj Lutovský lužická popelnicová pole metalurgie montánní archeologie Musil muzeum nabídka náhrobníky Národní muzeum národní technické muzeum návod nedestruktivní archeologie neolit Nitra Oliva Olomoucký kraj paleobotanika paleolit Památkářské časopisy Památková péče na Moravě Památky středních Čech Pardubice Pardubický kraj Pearce Píč Plzeň Podborský Poděbrady popularizace archeologie povrchové sběry pozvánka Praha pravěk Průzkumy památek ranný středověk recenze sborník seminární práce situla skalní hrad Vranov Sklenář Slabina Sloup v Čechách Slované Smejtek speleologie srkipta střední Čechy svatí Šmolíková šperk štípaná industrie technologie těžba surovin tip Turek tvrz únětická Velký Vřešťov Veneti Vokolek východní Čechy výstavy Waldhauser zámek záušnice zpracování nálezů Zprávy památkové péče železo Živá archeologie

pondělí 26. března 2012

Památkářské časopisy

autor: Detremar

Památkářské časopisy
 

     Nejvýznamnějším časopisem, zabývajícím se problematikou památkové péče, jsou Zprávy památkové péče. Časopis vydává Národní památkový ústav za podpory Ministerstva kultury České republiky. Zprávy památkové péče vycházejí už od roku 1937 a dodnes bylo vydáno 70 ročníků. Za celou dobu, co jsou Zprávy památkové péče vydávány, byly i několikrát přejmenovány, např. od 1976 až do roku 1992 se časopis jmenoval Památky a příroda - ovšem tato změna nebyla jediná, protože došlo k rozdělení obsahu do dvou oddílů – Památková péče a Ochrana přírody. Jeden ročník v současnosti obsahuje šest čísel a celkem obsahuje 520 stran. Časopis je určen zejména profesionálním pracovníkům památkové péče, ale také specialistům ze souvisejících oborů, vlastníkům památek a milovníkům kulturního dědictví. Časopis si klade za cíl publikovat nejzajímavější příspěvky ze všech oborů, které souvisejí s péčí o památky. Náplní časopisu jsou rubriky Editorial, Materiálie, Studie, Různé, Semináře, Konference, Akce, Recenze a Bibliografie, Obsah a Rejstřík ročníku, nebo případné přílohy. Je třeba také uvést, že Zprávy památkové péče jsou časopisem recenzovaným. V tomto časopise jsou i články zajímavé pro archeology jako např. z čísla 2/2006, které bylo celé věnované archeologii. Pro ukázku tu můžeme uvést  například článek Otázka archeologických výzkumů v kontextu evropské kastellologie od Tomáše Durdíka nebo Ochrana archeologického dědictví na původním místě, jehož autorkou je Jana Kalferstová.

     Dále bych uvedl jednotlivé Výroční zprávy Národního památkového ústavu. V tomto případě se sice nejedná o periodikum, ale jsou vydávány jednotlivými odbornými pracovišti a lze v nich získat informace o záchranných výzkumech spojených s obnovami památkově chráněných objektů.
     Dalším důležitým časopisem jsou Průzkumy památek vydávané Národním památkovým ústavem – Územním odborným pracovištěm středních Čech v Praze ve spolupráci se Sdružením profesionálních pracovníků památkové péče. Vychází od roku 1994, a to v rozsahu dvou čísel ročně. Tento časopis se zabývá památkovou péčí a zkoumáním kulturního dědictví a je rovněž recenzovaným periodikem. Obsah tvoří Úvodník, Rubriky, Studie, Materiálie, Recenze, Stavebně historické průzkumy, Z odborného tisku a Zprávy.
     Památky středních Čech jsou rovněž vydávány Národním památkovým ústavem. Toto periodikum vychází od roku 1987 a mapuje středočeské památky tj. jejich opravy, průzkumy, ochranu a péči. Od roku 2004 můžeme nalézt v Památkách středních Čech  jako přílohu Ročenku tohoto pracoviště. Zde se také objevují články s archeologickou tématikou jako je např. článek Archeologický výzkum středověkého jádra Čáslavi 1991-1992 od Jana Frolíka, Radky Šumberové a Jarmily Valentové.
     Územní odborné pracoviště v Ústí nad Labem vydává vlastní časopis Monumentorum Custos, což by se dalo volně přeložit do češtiny jako ochránce památek. Tento časopis se zejména zaměřuje na památky severozápadních Čech a od svého vzniku v roce 2009 je také recenzovaným časopisem.
     Časopis Svorník vydává od roku 2003 rovněž územní odborné pracoviště v Ústí nad Labem. Jedná se o sborník příspěvků z konference stavebně historického průzkumu. Vychází jednou ročně a vydáno jich bylo dosud osm.
     Územní odborné pracoviště v Liberci od roku 2006 vydává Sborník Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Liberci , v němž prezentuje svou práci. Stejné sborníky vydávají pak i pracoviště v Pardubicích, Kroměříži, Olomouci nebo v Ostravě.
     Územní odborné pracoviště v Brně (tehdejší Státní památkový ústav v Brně) začalo v roce 1997 vydávat časopis Zprávy Památkového ústavu v Brně, od roku 2002 však vychází pod jménem novým, a to Památková péče na Moravě.
     Dalším časopisem zabývajícím se památkami jsou České památky, vydávané od roku 1990 Českým svazem ochránců památek. Svaz v něm informuje o jednotlivých památkách, jejich ochraně, a také o vlastní činnosti.
     Klub Za starou Prahu, který byl založen v roce 1900, vydává periodikum Za starou Prahu : věstník Klubu Za starou Prahu. Cílem je sledovat proměny města, vyjadřovat se k jednotlivým přestavbám či novostavbám v Praze a v případě ohrožení památek nebo historické tváře města činit vše pro jejich záchranu. Tento věstník v současnosti vychází třikrát ročně a v roce 2000 vyšla zvláštní publikace ke stoletému výročí klubu s názvem "Stoletý sborník".

Žádné komentáře:

Okomentovat