Blažek Bouzek Bratislava Brno bronzová kopí bronzové meče Bureš Castellologica Bohemica ČAS časopis Čelákovice České Lhotice Čižmář článek Čtverák Děčín doba bronzová Droberjar DSN Durdík Eggers encyklopedie eneolit etruský experiment Frymburk Germáni halštat hornictví hra hrad Hradec Králové hradiště hřivna Chrudim Chvojka import Jablonec nad Nisou jehlice jeskyně Jižní Čechy kameny kanibalismus kasteologie Keltové keramika kladiva kniha koflík konzervace koroze kovadliny kovolitectví kovové artefakty Královehradecký kraj latén Lewis-Williams Liberec Liberecký kraj Lutovský lužická popelnicová pole metalurgie montánní archeologie Musil muzeum nabídka náhrobníky Národní muzeum národní technické muzeum návod nedestruktivní archeologie neolit Nitra Oliva Olomoucký kraj paleobotanika paleolit Památkářské časopisy Památková péče na Moravě Památky středních Čech Pardubice Pardubický kraj Pearce Píč Plzeň Podborský Poděbrady popularizace archeologie povrchové sběry pozvánka Praha pravěk Průzkumy památek ranný středověk recenze sborník seminární práce situla skalní hrad Vranov Sklenář Slabina Sloup v Čechách Slované Smejtek speleologie srkipta střední Čechy svatí Šmolíková šperk štípaná industrie technologie těžba surovin tip Turek tvrz únětická Velký Vřešťov Veneti Vokolek východní Čechy výstavy Waldhauser zámek záušnice zpracování nálezů Zprávy památkové péče železo Živá archeologie

úterý 20. března 2012

Recenze na knihu: Encyklopédia archeológie


autor: Dvořák, Suchánek

Novotný a kolektiv– Encyklopédia archeológie

   Chtěli bychom vás seznámit s publikací autora Bohuslava Novotného a kolektivu, nazvanou Encyklopédia archeológie. Členové kolektivu jsou jmenováni na tiráži. První vydání encyklopedie vyšlo roku 1986 v Bratislavě pod vydavatelstvím Obzor. Velká řada hesel uspořádaná abecedně na více než tisíci stranách, nabídne čtenáři informace o významných archeologických lokalitách a nálezech. Kniha je určena pro široký okruh čtenářů laické veřejnosti tak i odborníkům. 
   V předmluvě autor rozebírá posun archeologie a její přísun lidstvu. Dále zmiňuje rozsah a účel encyklopedie. Jsou zde zastoupeny všechny období pravěku a rané doby dějinné, mimo jiné i výsledky práce archeologů.

   Na začátku úvodu autor vysvětluje pojem archeologie a představuje jednotlivé metody pro získávání pramenů využívané v archeologii. Zmiňuje zde interdisciplinární spolupráci archeologie s dalšími pomocnými vědami např. numismatika, paleobotanika, antropologie, fyzika a další. Uvádí zde také významné osobnosti české a slovenské archeologie. Následující odstavce obsahují výčet významných archeologických institucí na území Československa a výzkumné práce jejich členů. Popisuje zde historii, organizaci a práci těchto archeologických ústavů: AÚ ČSAV Praha a AÚ ČSAV Brno a AÚ SAV v Nitře. Autor nevynechává ani zmínku o museích a jejich poslání, organizaci archeologů sdružující archeologické pracovníky i zájemce o obor a nakonec o ochraně archeologických památek v Československu. 
   V předstihu před samotnými hesly se nachází strana se soupisem použitých zkratek. 
   Čtenář v této encyklopedii nalezne velice obsáhlý materiál týkající se významných archeologických lokalit a zajímavostí nejen o Evropě ale i dalších kontinentech, poučení o starověkých národech např. Arabech, Keltech, Chetitech a dalších. Neméně zajímavé jsou poznatky o klasické archeologii, starořeckých a římských památkách. Encyklopedie je doprovázena četnými černobarevnými i barevnými fotografiemi, perokresbami, mapami a tabulkami, které zobrazují nalezené artefakty a naleziště. 
   Přílohu tvoří šest map např. archeologické lokality v české socialistické republice, archeologické lokality v slovenské socialistické republice, starověké Řecko. 
   Ke konci knihy je kapitola Raná a střední císařská doba, kde je seznam římských císařů společně s fotografiemi mincí s vyobrazením některých z nich. 
   V úplném závěru encyklopedie nalezneme přehled dějin archeologie obsahující důležitá data světové a československé archeologie.
  Encyklopedie nabízí poutavě podané informace, které se dají využít pro rozšíření znalostí nebo jako pomůcka ke studiu.  

Žádné komentáře:

Okomentovat