Blažek Bouzek Bratislava Brno bronzová kopí bronzové meče Bureš Castellologica Bohemica ČAS časopis Čelákovice České Lhotice Čižmář článek Čtverák Děčín doba bronzová Droberjar DSN Durdík Eggers encyklopedie eneolit etruský experiment Frymburk Germáni halštat hornictví hra hrad Hradec Králové hradiště hřivna Chrudim Chvojka import Jablonec nad Nisou jehlice jeskyně Jižní Čechy kameny kanibalismus kasteologie Keltové keramika kladiva kniha koflík konzervace koroze kovadliny kovolitectví kovové artefakty Královehradecký kraj latén Lewis-Williams Liberec Liberecký kraj Lutovský lužická popelnicová pole metalurgie montánní archeologie Musil muzeum nabídka náhrobníky Národní muzeum národní technické muzeum návod nedestruktivní archeologie neolit Nitra Oliva Olomoucký kraj paleobotanika paleolit Památkářské časopisy Památková péče na Moravě Památky středních Čech Pardubice Pardubický kraj Pearce Píč Plzeň Podborský Poděbrady popularizace archeologie povrchové sběry pozvánka Praha pravěk Průzkumy památek ranný středověk recenze sborník seminární práce situla skalní hrad Vranov Sklenář Slabina Sloup v Čechách Slované Smejtek speleologie srkipta střední Čechy svatí Šmolíková šperk štípaná industrie technologie těžba surovin tip Turek tvrz únětická Velký Vřešťov Veneti Vokolek východní Čechy výstavy Waldhauser zámek záušnice zpracování nálezů Zprávy památkové péče železo Živá archeologie

úterý 20. března 2012

Recenze: Sborník Národního muzea


autor: Dvořák, Suchánek
Sborník Národního muzea

   Sborník Národního muzea je rozdělen na tři řady: A-Historickou, která vychází od roku 1938, B- Přírodovědnou, která vychází od roku 1937, C- Literárně historickou, která vychází od roku 1956. Sborník vydává Národní muzeum jednou ročně. Objevují se zde pouze texty, které dodnes nevyšly v žádné jiné publikaci. Je doprovázen abstrakty v anglickém jazyku, někdy též v německém. Obsah, předmluva i úvod jsou psány dvoujazyčně, a to česky a anglicky. Články ve sborníku jsou doprovázeny řadou černobílých a barevných fotografií, obrázků a obrazových tabulek.
  V historické řadě sborníku jsou uveřejňovány vědecké práce z oborů, kterými se zabývají jednotlivá oddělení Historického muzea Národního muzea. Jedná se hlavně o archeologii prehistorickou a protohistorickou, archeologii středověku i novověku, klasickou, historii, pomocné vědy historické, dějiny výtvarného umění, dějiny hudby, dějiny divadla, národopis, numismatiku a dějiny tělovýchovy a sportu. V tomto sborníku nalezneme především příspěvky pracovníků Národního muzea zabývajících se převážně sbírkovými fondy Národního muzea. Historická řada vychází formou sborníkových čísel.

  Řada Přírodních věd publikuje původní autorské příspěvky i monografie z oboru antropologie, botaniky, entomologie, mineralogie, mykologie, paleontologie a zoologie.  Zde mohou být upřednostňovány články vzniklé v Národním muzeu nebo vycházející z materiálu, který je uložen v Národním muzeu.
  Řada věnovaná literární historii uveřejňuje původní vědecké práce z oborů, kterým se zabývají jednotlivá odborná pracoviště Knihovny Národního muzea. Převážně se jedná o knihovědu a literární historii.  Jsou zde publikovány práce pracovníků Národního muzea a příspěvky pojednávající o sbírkových fondech Národního muzea.
Aktuální vydání historické řady Sborníku Národního muzea (ročník 64 2010 číslo 1-2) se zabývá novodobými dějinami. Obsah je věnován především životu prezidenta T. G. Masaryka a z archeologického hlediska pro nás není přínosná.
Články pojednávající o archeologii, anebo se jí dotýkající, tvoří významnou část historické řady sborníku. Ačkoliv v posledním čísle nevyšel jediný článek na toto téma, v online archivu Národního muzea, kde naleznete soupis všech kdy vydaných článků, se můžete přesvědčit o tom, že v každém ročníku jich bylo mnoho. Například v roce 1975 tvořily články 40% ze všech článků.

Žádné komentáře:

Okomentovat