Blažek Bouzek Bratislava Brno bronzová kopí bronzové meče Bureš Castellologica Bohemica ČAS časopis Čelákovice České Lhotice Čižmář článek Čtverák Děčín doba bronzová Droberjar DSN Durdík Eggers encyklopedie eneolit etruský experiment Frymburk Germáni halštat hornictví hra hrad Hradec Králové hradiště hřivna Chrudim Chvojka import Jablonec nad Nisou jehlice jeskyně Jižní Čechy kameny kanibalismus kasteologie Keltové keramika kladiva kniha koflík konzervace koroze kovadliny kovolitectví kovové artefakty Královehradecký kraj latén Lewis-Williams Liberec Liberecký kraj Lutovský lužická popelnicová pole metalurgie montánní archeologie Musil muzeum nabídka náhrobníky Národní muzeum národní technické muzeum návod nedestruktivní archeologie neolit Nitra Oliva Olomoucký kraj paleobotanika paleolit Památkářské časopisy Památková péče na Moravě Památky středních Čech Pardubice Pardubický kraj Pearce Píč Plzeň Podborský Poděbrady popularizace archeologie povrchové sběry pozvánka Praha pravěk Průzkumy památek ranný středověk recenze sborník seminární práce situla skalní hrad Vranov Sklenář Slabina Sloup v Čechách Slované Smejtek speleologie srkipta střední Čechy svatí Šmolíková šperk štípaná industrie technologie těžba surovin tip Turek tvrz únětická Velký Vřešťov Veneti Vokolek východní Čechy výstavy Waldhauser zámek záušnice zpracování nálezů Zprávy památkové péče železo Živá archeologie

pátek 16. března 2012

Recenze na výstavu: Po stopách Keltů - Nasavrky

autor: Abbadan

 Po stopách Keltů – Nasavrky

Město Nasavrky leží asi 20 km jižně od Pardubic na svazích Železných hor. Dnešní stálá expozice „Po stopách Keltů“ je umístěna v prostorách renesančního zámku, který byl kolem roku 1600 přestavěn z tvrze, vybudované v 10. - 11. st. jako strážiště pro celníky. V 90. letech 20. st. prošla budova rozsáhlou rekonstrukcí. Dnes je zámek využíván ke kulturním účelům. V přízemí je obřadní síň, informační centrum a cestovní kancelář. V prvním poschodí se nachází již zmiňovaná expozice, kterou zde v roce 2005 otevřelo občanské sdružení Boii. Druhé poschodí je využíváno pro výstavy a koncerty, jako například každoroční výstava výtvarných děl, nazvané „Nasavrcká paleta“, nebo také „Nasavrcké hudební léto“.
Expozice je rozmístěna do šesti místností rozdělených do 8 zastavení. Hned naproti schodům na návštěvníky čeká figurína keltského válečníka, držící oštěp a štít. Návštěvník se zde dozví základní informace o keltském obyvatelstvu, kdo byli, v jakém období a kde žili, jak se oblékali a také proč a kdy jejich civilizace zanikla. V druhé části místnosti máme možnost nahlédnout do rekonstrukce keltské polozemnice, ve které nalezneme předměty denní potřeby Keltů, jako je bronzový kotlík na železném závěsu, keramické nádoby, nářadí, kamenný žernov, stojan na spřádání lnu, nebo předměty osobní potřeby.
Druhá místnost ukazuje Kelty jako velice schopné řemeslníky s dovednostmi na velmi vysoké úrovni. Můžeme zde vidět příklady řemesel, charakterizované ukázkami výrobních nástrojů, polotovarů a již hotových výrobků. Například kovářství a zpracování železa je zastoupeno pecí na tavení železné rudy, kovářskými nástroji a měchem, mincovnictví ukázkami mincí a způsoby ražby, výroba keramiky keramickou pecí, funkčním hrnčířským kruhem a keramickými nádobami a zpracování švartny funkčním soustruhem. U dveří do další místnosti je koutek věnovaný zemědělství, kde vystavují zrnotěrky, žernovy a kamenný mlýn na obilí. Všechny nástroje i zařízení jsou funkční a návštěvník si je může kdykoliv vyzkoušet.
Další místnost nese název „Smrt a náboženství“. Je rozdělena na dvě části, z nichž první je zaměřena na keltské pohřební zvyklosti a výstroj pohřebního rituálu. Návštěvníkům nabízí pohled na ukázky tří keltských hrobů, včetně pohřební výbavy, která tvoří meče, spony, náramky a další šperky. V druhé části bude návštěvník seznámen s keltskými bohy, náboženskými tradicemi a druidy. Je zde vystaven unikátní nález hlavy keltského heroa z oppida v Hradišti. V obou místnostech návštěvníka doprovází speciální osvětlení, ozvučení a tematická výmalba, zachycující keltskou mystiku.
Ve čtvrté místnosti nazvané „Oppidum“ nás na první pohled upoutá model oppida Hradiště v Českých Lhoticích u Nasavrk, jehož významné části, jako například předhradí, opevnění s tzv. klešťovitou branou, akropoli a svatyni, zachycuje na ploše o velikosti 3x4 metry. Jeho autorem je Mgr. Jean Papineschi a byl vytvořen na základě archeologických výzkumů, které vedli PhDr. M. Princ a Mgr. A. Danielisová, a reálně kopíruje terén a reliéf v Hradišti u Nasavrk. Obsahuje také multimediálního průvodce ve čtyřech jazycích a to v češtině, angličtině, němčině a francouzštině.  Kolem modelu jsou ve vitrínách vystaveny archeologické nálezy z oppida v Hradišti. Můžeme zde vidět úlomky hliněných nádob a předměty denní potřeby. Na stěnách jsou umístěny také informační tabule, které seznamují návštěvníka se základy archeologie a historií bádání na lokalitě oppida v Hradišti.
V poslední místnosti návštěvník uvidí nástěnné malby znázorňující život Keltů s ukázkou předmětů denní potřeby a výstroje válečníků. V rohu místnosti je tzv. hmatová část, kde jsou vystaveny repliky keltských šperků, například bronzové spony, náramky ze švartny a kovu, nebo prsteny, které si každý může osahat. Uprostřed místnosti stojí panel s multimediálním informačním systémem dotykovým displejem, kde si návštěvník může spustit prezentaci o keltských oppidech ve střední Evropě. Nalezne tu celkem 14 oppid, které jsou doprovázeny textovým popisem a fotografiemi, u oppid České Lhotice a Závist na Zbraslavi je možnost shlédnout i 3D animaci zachycující dobové opevnění a zástavbu těchto lokalit napříč dobou železnou.
V přednáškovém sále může návštěvník shlédnout hraný dokument „Příběh kamene“, který přibližuje život Keltů. Dokument je dlouhý asi 25 minut a natáčel se po dobu dvou měsíců v Nasavrkách, v Hradišti u Českých Lhotic, v PR Krkanka, v areálu skanzenu Villa Nova u obce Uhřínov pod Deštnou, nebo ve Wothanburgu u Chrastavy. Příběh se točí kolem kamenného mlýnku na obilí, kdy je kupecká karavana přepadena, její vůdce zabit, ale díky včasné pomoci vládce blízkého oppida kamenný žernov zachráněn a věnován svému zachránci.  Ve druhé části filmu je pak žernov nalezen místním sedlákem na poli na oppidu ve 40. letech 20. st. a na počátku 20. st. je objeven amatérskými archeology na jeho statku a zapůjčen do muzea.
V obci Nasavrky také začíná naučná stezka, dlouhá 9,5 km, která dále pokračuje Železnými horami a údolím řeky Chrudimky, přes oblast Krkanka až do obce Hradiště, kde navazuje naučný okruh po oppidu. V současné době nedaleko Nasavrk vyrůstá i skanzen, který bude představovat rekonstrukci keltské vesnice z 2. – 1. st. př. nl. Všechny hlavní obytné budovy jsou rekonstrukcemi vytvořenými na základě archeologických nálezů z celé ČR a nalezneme zde například opevnění s valem a klešťovitou bránou, panské sídlo, domy řemeslníků - ukázky kovářství, sedlářství, kovolitectví, mincovnictví, kamenictví, síťařství, hrnčířství, řezbářství a košíkářství, dílny, zemědělská stavení, sýpku, oboroh, chlévy, kurníky, nebo svatyni.
V muzeu je vystaveno velké množství replik artefaktů a nástrojů, návštěvník má dokonce možnost si většinu z nich vzít do ruky, zkusit si mletí obilí a další věci, takže si informace lépe zapamatuje. Velmi propracovaný je i systém informačních tabulí, které jsou přehledné a umístěné v každé místnosti. Z návštěvy velmi poučné expozice, procházky po naučné stezce na oppidum České Lhotice a následné návštěvy skanzenu má návštěvník opravdu pocit příjemně stráveného dne ve společnosti Keltů.

1 komentář:

  1. Před pár rokama jsem byla na faře v té vesnici Hradiště. Byla jsem i v té expozici a i když ještě nebyla plná exponátů, velkým plusem shledávám, že jsme si tam tehdy mohli všechno osahat. Třeba meče a tak. Jo a ten skanzen dělají fakt ve velkým stylu! Viděli jste fotky? Někdo je postnul na stánky naší katedry na fb. Fakt hustý! Ale k čemu to je, když to dřevo řežou motorovkama a tak? Jenom na okrasu...

    OdpovědětVymazat