Blažek Bouzek Bratislava Brno bronzová kopí bronzové meče Bureš Castellologica Bohemica ČAS časopis Čelákovice České Lhotice Čižmář článek Čtverák Děčín doba bronzová Droberjar DSN Durdík Eggers encyklopedie eneolit etruský experiment Frymburk Germáni halštat hornictví hra hrad Hradec Králové hradiště hřivna Chrudim Chvojka import Jablonec nad Nisou jehlice jeskyně Jižní Čechy kameny kanibalismus kasteologie Keltové keramika kladiva kniha koflík konzervace koroze kovadliny kovolitectví kovové artefakty Královehradecký kraj latén Lewis-Williams Liberec Liberecký kraj Lutovský lužická popelnicová pole metalurgie montánní archeologie Musil muzeum nabídka náhrobníky Národní muzeum národní technické muzeum návod nedestruktivní archeologie neolit Nitra Oliva Olomoucký kraj paleobotanika paleolit Památkářské časopisy Památková péče na Moravě Památky středních Čech Pardubice Pardubický kraj Pearce Píč Plzeň Podborský Poděbrady popularizace archeologie povrchové sběry pozvánka Praha pravěk Průzkumy památek ranný středověk recenze sborník seminární práce situla skalní hrad Vranov Sklenář Slabina Sloup v Čechách Slované Smejtek speleologie srkipta střední Čechy svatí Šmolíková šperk štípaná industrie technologie těžba surovin tip Turek tvrz únětická Velký Vřešťov Veneti Vokolek východní Čechy výstavy Waldhauser zámek záušnice zpracování nálezů Zprávy památkové péče železo Živá archeologie

sobota 17. března 2012

Recenze na výstavu: Polabské muzeum v Poděbradech

autor: Abbadan

Polabské muzeum v Poděbradech

Polabské muzeum je od 1. 1. 2003 příspěvkovou organizací zřizovanou Středočeským krajem. Polabské muzeum spravuje tyto muzejní pracoviště: Polabské muzeum v Poděbradech, Památník krále Jiřího z Poděbrad, Polabské národopisné muzeum v přírodě Přerov nad Labem, Vlastivědné muzeum Nymburk, Muzeum Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, Galerii Melantrich Rožďalovice a Městské muzeum Sadská. Expozice Polabského muzea jsou umístěny v architektonicky a historicky hodnotných objektech. Polabské muzeum spravuje a veřejnosti zpřístupňuje 3 památkově chráněné budovy (špitál zv. Kunhuta v Poděbradech, Staročeskou chalupu v Přerově nad Labem a roubený patrový měšťanský dům v Rožďalovicích), které jsou v majetku Středočeského kraje a dále své expozice prezentuje ve 2 památkově chráněných budovách, které vlastní jednak Univerzita Karlova v Praze (Zámek Poděbrady) a jednak Město Lysá nad Labem (Muzeum B. Hrozného Lysá nad Labem).

Muzeum v Poděbradech založil v roce 1902 poděbradský lékárník a regionální badatel Jan Hellich, který stál v čele muzejního spolku až do roku 1931, kdy zemřel. V roce 1903 byly sbírky muzejního spolku umístěny v podkrovních prostorách hotelu Záložna a roku 1906 byly přemístěny do budovy nejstarší poděbradské školy u kostela, kde sídlí dodnes. Budova školy je středověkého původu a v roce 1846 byla přestavěná. V letech 2009 a 2010 prošla rekonstrukcí. Součástí muzea je i památkově chráněný středověký špitál z r. 1444 zv. Kunhuta a bývalý klášter z konce 19. století. V hlavní budově je nová stálá expozice Příběh Polabí. Ve výstavních prostorách se vystřídá během sezóny několik větších i menších výstav.

Příběh Polabí
Tato stálá expozice je pro veřejnost otevřena od 1. 10. 2010. Celá tato expozice znázorňuje historii a proměny krajiny, fauny, flóry a později také člověka od prahor až po současnost v Polabí. Hned při vstupu do místnosti návštěvníka zaujme „sloup“, který představuje stratigrafii vrstev a také to, co v nich můžeme nalézt. V nejnižších vrstvách můžeme vidět živočichy a rostliny z období prvohor, ve středních vrstvách známé dinosaury a v těch nejvyšších nalezneme pozůstatky lidských kultur. Zde se nacházejí například kamenné artefakty, věstonická venuše, úlomky keramických nádob a plastik, bronzové a železné artefakty, nebo také kosti. Úplně nahoře jsou pak pozůstatky moderního člověka a nalezneme zde například skleněné a plastové lahve, porcelánové nádobí, obaly a další věci, jako třeba svíčku do motoru, CD, nebo zapalovač. Vedle pak najdeme velkou nástěnnou tabuli s vývojem života od prahor po čtvrtohory. Naproti ní jsou pak ve vitríně vystaveny zkameněliny mořských hub a křídové flóry. Každá další vitrína představuje jedno další období historie, provázené vždy velkou nástěnnou informační tabulí, kde se dozvíme základní informace o daném období. Najdeme zde tedy vitrínu s názvem „Glaciální giganti“, kde jsou vystaveny parohy, rohy a kosti zvířat žijících v době ledové. V další vitríně nalezneme pozůstatky člověka od paleolitu po eneolit, tedy kamenné a kostěné nástroje. Dalších několik vitrín se věnuje pozůstatkům kultur z doby bronzové. Vystavují tu keramické nádoby, bronzové šperky, zbraně a nástroje. Naproti poslední vitríně zabývající se dobou bronzovou je další velká nástěnná tabule s přehledem kultur od paleolitu po novověk s nákresy charakteristických artefaktů a poznámkami, ve kterém muzeu a městě můžeme najít expozici té, či oné kultury. Ve druhé místnosti jsou vitríny s nálezy z doby římské, doby stěhování národů a raného středověku. Jsou tu vystaveny například spony, zbraně, šperky, nástroje, mince, keramika i skleněné nádobky. V zadní části místnosti si návštěvník může ohmatat rekonstrukce meče, štítu a kopí. Hned vedle leží hrob bojovníka s mečem a ostruhami. V poslední místnosti věnované této expozici se dostaneme do období baroka. Na stěnách zde visí několik větších obrazů a sošek s křesťanskou tématikou. Uprostřed pak stojí pár svícnů a soch.
Tato expozice je největším lákadlem Polabského muzea v Poděbradech a musím uznat, že oprávněně. Je velmi přehledně chronologicky zpracovaná a i bez průvodce se tu návštěvník dozví velké množství informací, nejen z informačních tabulí, ale i interaktivních obrazovek. Zejména „sloup“ na začátku expozice byl výborným nápadem, který určitě návštěvníka uchvátí.

Svět starých Slovanů
Tato výstava byla otevřena 15. 12. 2011 a končí 30. 06. 2012. Návštěvníkům přiblíží život Slovanů v 7. – 12. st. Pří příchodu do místnosti průvodce spustí asi dvacetiminutovou prezentaci s komentářem o více, či méně významných hradištích a sídlištích ve Středních Čechách. Zaměřuje se hlavně na přemyslovská hradiště. Po stěnách kolem je spousta nástěnných informačních tabulí, ze kterých se návštěvník dozví o slovanském zemědělství, řemeslech, obchodu, sídlech a zbraních, ale ke kterým chybějí odpovídající artefakty. V zadní části místnosti se nacházejí tři vitríny, kde vystavují převážně šperky, jako jsou například gombíky, záušnice, korálky, ale i mince, ostruhy, součásti koňských postrojů, pár nástrojů a monoxylon. V další místnosti pak najdeme výjevy ze života Slovanů a jejich stavby.  Naproti vchodu návštěvníka ihned zaujme palisáda s bránou, kterou můžeme vidět slovanské obydlí s výběhem pro slepice a menší dílnou. Uvnitř je stavba vybavena pecí, lůžkem a lavicí, na které najdeme keramické nádobí. Vedle pak opřen o stěnu stojí tkalcovský stav s ukázkami textilií. Před palisádou stojí stan s lůžkem uvnitř a hlínou vedle, která představuje pole.
Podle mého názoru se tato výstava moc nepovedla. V první místnosti mají hodně nástěnných informačních tabulí, ale zase málo artefaktů, sice pěkných, ale návštěvník nezíská představu o inventáři a životě Slovanů. V druhé místnosti si může každý prohlédnout „život“ Slovanů, ale v celé místnosti nenajdeme žádný štítek s popiskami, ani jinými informacemi.

Žádné komentáře:

Okomentovat