Blažek Bouzek Bratislava Brno bronzová kopí bronzové meče Bureš Castellologica Bohemica ČAS časopis Čelákovice České Lhotice Čižmář článek Čtverák Děčín doba bronzová Droberjar DSN Durdík Eggers encyklopedie eneolit etruský experiment Frymburk Germáni halštat hornictví hra hrad Hradec Králové hradiště hřivna Chrudim Chvojka import Jablonec nad Nisou jehlice jeskyně Jižní Čechy kameny kanibalismus kasteologie Keltové keramika kladiva kniha koflík konzervace koroze kovadliny kovolitectví kovové artefakty Královehradecký kraj latén Lewis-Williams Liberec Liberecký kraj Lutovský lužická popelnicová pole metalurgie montánní archeologie Musil muzeum nabídka náhrobníky Národní muzeum národní technické muzeum návod nedestruktivní archeologie neolit Nitra Oliva Olomoucký kraj paleobotanika paleolit Památkářské časopisy Památková péče na Moravě Památky středních Čech Pardubice Pardubický kraj Pearce Píč Plzeň Podborský Poděbrady popularizace archeologie povrchové sběry pozvánka Praha pravěk Průzkumy památek ranný středověk recenze sborník seminární práce situla skalní hrad Vranov Sklenář Slabina Sloup v Čechách Slované Smejtek speleologie srkipta střední Čechy svatí Šmolíková šperk štípaná industrie technologie těžba surovin tip Turek tvrz únětická Velký Vřešťov Veneti Vokolek východní Čechy výstavy Waldhauser zámek záušnice zpracování nálezů Zprávy památkové péče železo Živá archeologie

sobota 23. června 2012

Muzeum v Přerově - recenze


Muzeum Přerov

Stálá expozice s názvem Archeologie Přerovska se nachází v šesti místnostech gotických suterénních prostor západního a jižního křídla zámku v Přerově. Náplní expozice jsou artefakty z období starého paleolitu až po pozdní středověk.
Expozice začíná vystavenou rekonstrukcí života neandrtálské ženy a chlapce. Nad touto rekonstrukcí se nachází informační tabule s přehledem vývoje člověka. Vedle této rekonstrukce se nachází neúplná lebka neandrtálce. Na druhé straně je vitrína s ukázkou kamenných nástrojů z lokality Předmostí u Přerova a informační tabule o období staršího Paleolitu. Toto byl pro mě velice efektivní vstup do expozice už jen proto, že expozici a vstupní dveře spojoval mostek, protože rekonstrukce se nacházela pod úrovní podlahy a protože u levé stěny byla hluboká propast.
V úvodní síni se již nachází předměty z období mladého Paleolitu a je zde tabule, která informuje o osídlení Přerovska. V prvních vitrínách se nachází nástroje z období aurignacienu a zvířecí kosti. Ve vedlejší vitríně jsou vystaveny rekonstrukce loveckých obydlí obecně a rekonstrukce loveckých obydlí dle nálezových situací na Ukrajině. Poslední vitrína v místnosti vystavuje nálezy mikrolitů, kostěných a kovových nástrojů v naleziště Předmostí u Přerova. V každé vitríně v této síni jsou zde ukázány mamutí kosti, či jejich části. Je to jen zlomek nálezu, nález činil až 1000 ks kostí mamutů. Celé této místnosti dominuje rekonstrukce pravěkého stanu a mamutí kel, který byl objeven v roce 2007. Celá tato místnost na mě působila velkolepým dojmem a nemohu tomu nic vytknout.

Ve spojovací chodbě této síně a místností, která se jako jediná nacházela úplně vpravo, se nachází vitrína s antropologickými nálezy z Předmostí. Je zde vystavena lidská čelist, kterou, jakožto první antropologický prvek, objevil Jindřich Wankel. Vedle této čelisti se nachází lebka muže č. 3 z Předmostí a podle této lebky se vedle nachází rekonstrukce muže. Dále se pak ve vitríně nalézají suroviny k výrobě štípané kamenné industrie, hlíza z pazourku, radiolarit a kamenné destičky se stopami rýh.
Uprostřed místnosti, do které vede spojující chodba z předchozí místnosti, pod úrovní podlahy pod sklem je rekonstrukce hromadného hrobu, který objevil Karel J. Maška. Jedná se o největší soubor paleolitických koster moderního člověka. Ve skleněných nádobách, které se nachází na levé straně místnosti, jsou vystaveny zdobený přívěsek z mamutí kosti, kruh s otvorem ze slínovce, mamutí kel s rytinou ženy, skulptura mamuta, ornamentálně zdobená mamutí kost a tzv. rosomák z pálené hlíny. Pod informační tabulí, která pojednává o loveckém umění a symbolismu se zde nacházejí ukázky tzv. Venuší a různých figurek z kamene či pálené hlíny. Dle mého názoru jsou tyto dodatečné předměty, které nesouvisí s hrobem zbytečné a asi bych spíče doplnila údaje o nalezení hrobu.
První místnost, která se nachází vlevo od úvodní síně, se zabývá obdobím neolitu a eneolitu na území Přerovska. Jsou zde vystaveny artefakty, především keramika a šperky, z období moravské malované keramiky, kultury nálevkovitých pohárů a kultury s kanelovanou keramikou. Ve vedlejší vitríně jsou vystaveny předměty z lokality hradiska Hlinska u Lipníku nad Bečvou, jde především o keramiku, šperky, zvířecí figurky. V další vitríně jsou artefakty z téhož naleziště, jedná se především o kostěné artefakty. Na protější stěně se nachází tabule, která informuje o neolitu a eneolitu. Pod touto cedulí se nachází rekonstrukce hrobu šňůrové keramiky pod mohylou, která byla nalezena na lokalitě v Neměticích. O kousek dále se nachází rekonstrukce pravěkého přípravku k provrtání kamenných sekeromlatů a rekonstrukce pravěkého stavu. U další stěny se nachází vitríny, které vystavují předměty z období lineární a vypíchané keramiky. Jde především o keramiku, štípanou industrii a spondylové ozdoby. V poslední vitríně v této místnosti se nachází vystavené předměty z období  šňůrové keramiky; část náhrdelníku, inventář hrobu s lukostřeleckou výbavou, který byl nalezen v Předmostí u Přerova a měděný šperk ve tvaru vrbového listu. Dále se tu nachází předměty z období kultury zvoncových pohárů; retušované pazourkové hroty šípů a inventář bohatě vybaveného hrobu z Předmostí u Přerova. Tato místnost je velmi pěkně řešena, líbí se mi, že samotné artefakty i celé inventáře hrobů jsou uspořádány podle kultur. Já bych tuto místnost rozhodně nijak neměnila.
V další místnosti můžeme shlédnout artefakty z doby bronzové a doby železné. Vitríny vystavují artefakty podle období, od starší doby po pozdní dobu bronzovou a doba železná je zde zastoupena ve dvou vitrínách, předměty doby halštatské a doby laténské. Uprostřed místnosti se nachází rekonstrukce hrobu v zásobnici z období Lužických popelnicových polí. Celé místnosti dominuje rekonstrukce zámecké černé kuchyně s vybavením. Celá síň je velmi dobře řešena, jen mi tam nesedí ta kuchyň, která je středověká a do doby bronzové či železné se nehodí.
 Poslední místnost této expozice je zasvěcena středověku. Vedle dveří se nachází rekonstrukce Velkomoravského hrobu Předmostí u Přerova a rekonstrukce opevnění prostoru současného Horního náměstí v Přerově, jedná se o dřevo-hlinitou hradbu, tzv. háková konstrukce z přelomu 10. a 11. století. V první vitríně se nachází předměstí z období Velkomoravské říše. Jsou zde vystaveny stříbrné a bronzové záušnice, velkomoravské nádoby, šperky, železná miska, 2 lebky, keramika, železné nástroje a zbraně. V další vitríně jsou vystaveny kamenné artefakty  z přelomu 10. a 11. století, kostěné nástroje, keramika a železné plužní rádlo. V následující vitríně se nachází předměty z 12. století, jedná se především o korálky, skleněné prsteny, bronzové šperky, kostěné hřebeny a keramika. Na čelní straně sálu se nachází informační tabule o Slovanech na Přerovsku, pod touto tabulí se nachází rekonstrukce opevnění Přerova. Ve vitríně u další stěny se nacházejí předměty z první poloviny 13. století, jsou zde předvedeny ukázky keramiky a středověké železné kopí. Následující vitrína nás informuje o husitských válkách. Jsou zde vystaveny mince markraběte Albrechta z Valdštejna a mince krále Zikmunda, dále keramika, především loštické a brněnské pohárky. Poslední vitrína celé expozice ukatuje artefakty z období 15.-16. století. Jsou zde vystaveny pozdně středověké kachle, keramika, odlévací tyglík na bronzovinu a halapartna z lokality Helfštýn.  Touto síní expozice končí, rovněž bych nic neměnila.
Expozice v Přerově na mě udělala dojem. Tak nějak jsem si představovala archeologickou expozici. Až na nějaké výjimky mě tato expozice nadchla. Vřele doporučuji všem návštěvu.


1 komentář:

  1. Jen připomínka- některé sošky pochází z lokality v Předmostí- skulptura mamuta, Venuše. Takže dle mého do dané části expozice patří.

    OdpovědětVymazat